Monday, September 15, 2008

Kepentingan Baytul Muslim

Sungguh, baiknya umat Islam hanyalah dapat diraih dengan cara kembali kepada ajaran Islam yang lurus itu sendiri. Baik dalam permasalahan aqidah, kaedah pengajaran mahu pun aturan kehidupan. Ajaran Islam seharusnya dipraktikkan dalam seluruh aspek kehidupan, kemasyarakatan, ekonomi mahu pun politik. Asas dari seluruh elemen masyarakat adalah sebuah keluarga muslim. Pembinaan (Tarbiyah) keluarga muslim berupa pendidikan Islam dan pelaksana utama dari pendidikan ini adalah seorang ibu muslimah.

Tegaknya sebuah keluarga muslim memberikan impak yang sangat besar bagi terlaksananya dakwah islamiyah. Islam sendiri memberikan tanggungjawab yang begitu besar kepada keluarga baik dia seorang ayah mahu pun ibu untuk memberikan pendidikan, pengetahuan, dakwah dan bimbingan kepada anggota keluarga. Pembinaan yang demikian inilah yang akan menyelamatkan dan memberikan penjagaan kepada diri dan keluarga.

Dalam hal ini Saiyidina Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘Anhum menyatakan “Berikan pendidikan, ajarilah dengan ketaatan kepada Allah, serta takutlah dari kemaksiatan. Didiklah anggota keluargamu dengan dzikir yang akan menyelamatkan dari api neraka”
( Ibnu Katsir & At Tabari).

Berkaitan dengan tanggungjawab keluarga muslim ini Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam menerangkan secara umum tanggung jawab seorang pemimpin.

Ketahuilah bahwa kalian semua adalah pemimpin, dan kalian akan ditanya tentang kepemimpinan kalian. Pemimpin di antara manusia dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin dalam rumah tangga serta anak-anak suaminya dan dia akan ditanya tentang mereka. Pembantu adalah pemimpin dari harta tuannya dan dia akan ditanya tentangnya. Ketahuilah bahwa kamu sekalian adalah pemimpin dan kalian akan ditanya tentang tentang kepemimpinannya
(HSR Bukhari)

Tanggungjawab yang disebut dalam hadis di atas bersifat umum dan menyeluruh. Tanggung jawab seorang suami tidaklah hanya terbatas kepada sudut material sahaja , demikian halnya dengan seorang isteri. Dia tidaklah hanya bertanggung jawab terhadap kebersihan rumah, atau menyiapkan makanan semata-mata. Akan tetapi kedua-duanya dari kedudukan yang berbeza mempunyai tanggungjawab terhadap pendidikan keimanan keluarga termasuk di dalamnya tanggungjawab dakwah.

Al Quran dan Hadis sumber pedoman kita menegaskan tanggung jawab kedua orang tua dalam aktiviti kekeluargaan dan pengaruhnya terhadap anak. Seorang isteri memiliki tanggung jawab yan berbeza dengan suami. Dan ia adalah pemimpin sebagaimana yang disebut dalam hadit di atas. Secara nyata tanggungjawab seorang isteri terhadap rumah tangga dan anak-anak suaminya sangatlah luas. Panjangnya kebersamaan seorang ibu dengan anak secara automatik memberikan warna tersendiri bagi perkembangan pendidikan zahir maupun mental anak.

Apabila kita timbang tanggungjawab seorang suami dengan seorang isteri maka akan kita dapati bahawa tanggungjawab seorang isteri sangatlah besar. Karena dialah yang melahirkan sang anak, menyusuinya, dan menemani serta mendidik anak dari jam ke jam, hari ke hari.

Bahkan ketika seorang anak masih kecil, kemudian menjangkau remaja dan menjelang dewasa, di dalam rumah mahu pun di luar rumah si ibu sentiasa mewarnai bentuk kehidupan si anak. Hingga mungkin si bapa telah tiada maka ibulah yang tetap mendampingi puteranya untuk mengharungi masa depan.

Dan hendaknya kalian tinggal di rumah-rumah kalian” ( QS Al Ahzab : 33)

Inilah sebagian tanggung jawab yang diberikan oleh Islam kepada keluarga.

Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka” (QS At Tahrim : 6)

Sebagai individu yang memahami gerakan Islam dan gerakerja Jamaah, kesinambungan gerak-kerja adalah sangat penting bagi mendaulatkan Islam. Dengan itu pasangan suami isteri mestilah dari kalangan mereka yang juga faham tentang gerak-kerja dakwah agar salah seorang daripada pasangan itu membantutkan gerak kerja dakwah pasangannya.

Hal ini sering terjadi kepada ahli gerakan Islam yang bernikah dengan orang yang tidak memahami asas harakah Islamiyah dan amal Jamaei. Sekalipun pasangannya itu dilihat sebagai Islamik dan warak, namun dalam konteks gerakan Islam itu adalah berbeza. Gerak kerja dakwah akan tersekat atau terlengah disebabkan pasangan nikahnya tidak memahami perjuangan dakwah haraki.

Adalah menjadi suatu keharusan ahli-ahli tanzim haraki yang ingin berumahtangga memilih sesama ahli jua kerana kefahaman semuanya hampir sama. Unit Baytul Muslim jemaah setiap kampus diberi tugas ini untuk mengendalikan urusan baytul muslim ahli jemaah. Sebagai ahli yang faham, sahabat dan sahabiyah perlu meyakini kewibawaan Unit Baytul Muslim. Walaupun urusan baytul muslim dalam jamaah tidaklah wajib, tetapi ia adalah atas dasar memelihara ahli daripada tercicir selepas keluar dari alam kampus.

No comments: