Tuesday, September 23, 2008

Tarbiyah BaytulMuslim : Tegakkanlah Baytul Muslim (Rumahtangga Muslim)

Memperbaiki diri sendiri dan menyeru orang lain kepada Allah, merupakan dua kewajipan asasi di atas jalan dakwah wajib kepada setiap muslim lelaki dan wanita. Di samping dua kewajipan itu timbul lagi satu kewajipan yang tidak kurang pentingnya. Iaitu menegakkan rumahtangga muslim. Individu muslim itu adalah seorang lelaki aqidah yang wajib dipersiapkan untuk menjadi Muslim yang sejati yang menjadi contoh Islam yang sahih dan teladan yang patut di ikuti.

Kita sangat memerlukan rumahtangga muslim yang menjadi contoh sebagai tiang yang kuat di dalam pembangunan masyarakat Islam. Usrah muslim, keluarga muslim mempunyai peranan yang penting di dalam kekuatan dan kepaduan masyarakat ataupun perpecahan dan kemusnahannya. Rumahtangga itu adalah merupakan pangkuan atau sarang bagi tunas-tunas baharu yang dididik dan dibentuk di masa pembentukan dan persediaan.
Rumahtangga lah yang bertanggungjawab mencetak dan membentuk keteguhan peribadi anak-anak yang akan mencorakkan hidup mereka, benarlah Rasulullah s.a.w. bersabda:
¡§Tiap anak itu dilahirkan di atas fitrahnya-kejadian yang suci dan ibu bapanya lah yang menjadikan Yahudi atau menjadikannya Kristian ataupun menjadikannya Majusi¡¨

Hadis Rasulullah s.a.w. berkenaan dengan pembangunan rumahtangga, tidak dapat dibicarakan hanya dengan satu makalah atau dua makalah sahaja akan tetapi perlulah kita merujuk kepada kitab-kitab dan karangan-karangan yang telah mengupas perkara yang penting itu Cukuplah di sini kita menerangkan sepintas lalu serba sedikit mengenainya supaya kita mendapat faedah daripadanya.

A: Pemilihan:

Saudara muslim dan saudari muslimah yang mahu memperbaiki diri dan menyeru orang lain kepada Allah, wajib lah ke atas keduanya, masing-masing memilih pasangannya. Putera Islam mencari puteri Islam untuk menjadi isterinya yang salihah. Puteri Islam mencari putera Islam untuk menjadikan suaminya yang salih, sebagai kongsi hidup suami isteri.

Dari awal-awal lagi hendaklah mereka ini membangunkan keluarga muslim yang diasaskan di atas dasar takwa. Saudara muslim yang sejati wajib mencari puteri Islam yang sejati dan memilih yang beragama, yang memahami tugas dan risalahnya di dalam hidup ini, menjadikan pasangan hidupnya sebaik-baik penolong di atas jalan dakwah, sentiasa mengingatkannya apabila dia lupa sentiasa memberi perangsang dan tidak menghalanginya, memelihara dirinya di waktu ghaibnya sekalipun bagaimana lamanya dan mendidik serta membentuk anak-anaknya menurut bentuk Islam yang sebenar-benarnya.

Demikian juga puteri Islam yang sejati, tidak wajar dan tidak patut menerima sebarang jejaka untuk menjadi pasangan hidupnya kecuali seorang muslim yang sejati yang menjadi pendukung dakwah Islam. Iaitu seorang penganut aqidah yang sahih yang bertakwa kepada Allah. Si isterinya pula dapat menolongnya untuk taat setia kepada Allah dan mencapai keredhaan Allah. Dengan cara yang demikian kita telah berjaya membangunkan sebuah keluarga Islam yang akan menjadi markas dakwah dan jihad Islam.

Rasulullah s.a.w. telah mengarahkan kita kepada yang demikian dengan sabda baginda:
"Wanita itu dinikahi kerana empat perkara: kerana hartanya, kerana tarafnya, keturunannya dan pangkatnya, kerana kecantikannya dan kerana agamanya. Maka hendaklah kamu mengambil wanita yang beragama supaya kamu berbahagia".

Oleh kerana itu Rasulullah (s.a.w.), tidak mengakui hak wali yang menikahkan puterinya dengan seorang lelaki yang tidak di sukai oleh puterinya. Ini memberi peluang kepada puteri Islam untuk memilih suami yang salih. ( didalam keadaan yang menepati syarat-syarat nya--„³ )

B: Beriltizam Dengan Batas-Batas Islam:

Kita mahukan supaya hukum-hukum Islam dan adab-adabnya mampu mengawal dan menguasai setiap tahap dan peringkat pembangunan rumahtangga muslim. Sama ada dari peringkat pinangan, akad nikah, mempersiapkan rumahtangga sepasang suami isteri, masa pengantin baharu atau berbulan madu mestilah jauh dari segala adat lapuk, pusaka usang jahiliah yang rosak.

Sama ada jahiliah lama atau baru, yang bertentangan dengan syariat Allah Taala atau pun yang menjadi rintangan di jalan perkahwinan yang kadang-kadang menghalang langsung untuk terlaksananya perkahwinan. Mengapakah tidak di laksanakan akad-nikah itu di Masjid? Di dalam udara yang bersih dan luas yang jauh dari segala sikap menunjuk-nunjuk dan adat-adat buruk? Berbelanja berlebih-lebihan dan boros yang bertentangan dengan syariat Islam? Cadangan itu adalah wajar.

Akad nikah di dalam Mesjid tidak di gemari oleh manusia sebagaimana dulu mereka tidak menggemari fesyen pakaian Islam. Tetapi kalau kita bersungguh-sungguh mendesak dan bertegas untuk melangsungkan juga akad nikah itu di dalam mesjid, lama kelamaan ia akan menjadi perkara yang di sukai oleh manusia dan akan menjadi perkara biasa. Sebagaimana fesyen pakaian Islam menjadi perkara lumrah dan di sukai oleh manusia. Sesungguhnya itu lah pertentangan di antara kemuliaan dan kehinaan.

Kalau kita berpegang teguh dengan kemuliaan dan adab-adab Islam, kita akan berjaya menegakkan dan menanamkan keperibadian Islam yang kita cita-citakan ke atas manusia.

C: Kebahagiaan Rumahtangga Yang Di Cita-Citakan:

Apabila telah selesai pemilihan yang berasaskan agama telah sempurnalah langkah-langkah yang menuju ke alam perkahwinan sesuai dengan ajaran Islam.

Mulalah kita membangunkan rumahtangga muslim di atas asas yang teguh yang akan merealisasikan kemantapan, ketenangan dan kebahagiaan yang sejati yang selama ini dicari-cari oleh beberapa banyak keluarga pada zaman ini. Kebahagiaan itu bukan dari luar diri, tidak pula dapat dicari dengan harta, tempat kediaman, pakaian dan dengan segala perhiasan rumahtangga.

Tetapi kebahagiaan itu diperolehi dari dalam diri sendiri, dari perasaan takwa kepada Allah, kerana Allah lah yang mengurniakan kebahagiaan, yang memberi mawaddah dan rahmah cinta dan kasih sayang di antara suami isteri.

Benarlah Allah yang Maha Agung yang telah berfirman:
"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang.¡¨ (Ar-Rum: 21)

Kita tidak memandang kebahagiaan itu di dalam harta yang banyak, akan tetapi orang yang bertakwa itulah orang yang berbahagia.

D: Perkahwinan Itu Ibadat:

Risalah dan tugas kita di dalam hidup ini ialah beribadat kepada Allah Taala. Jadi kita mestilah berusaha menjadikan segala urusan hidup kita sebagai ibadat kepada Allah Taala. Kita jadikan segenap kehidupan hidup sebagai alat untuk kita menghampirkan diri kepada Allah. Kita pergunakan hidup kita dengan segala kemudahan yang ada untuk menolong kita beribadat kepada Allah.

Amal dan nikah kahwin dan mendidik anak-anak dan lain-lain lagi yang merangkumi segala kegiatan hidup kita semuanya itu merupakan ibadat kepada Allah, untuk menghampirkan diri kepada Allah, selagi dibuat kerana mengharap keredhaan Allah dan menjauhi apa yang dimurkai Allah.

Oleh itu putera puteri Islam, mestilah memandang urusan perkahwinan mereka sebagai ibadah mereka kepada Allah apabila diurus menurut hukum Allah. Kedua-dua pihak mengharap keredhaan dan ganjaran Allah. Oleh kerana itu kedua belah pihak mestilah mengetahui ajaran-ajaran dan adab-adab Islam, hak-hak dan kewajipan suami-isteri rumahtangga dan keluarga, bersungguh-sungguh melaksanakan tugas masing-masing dan beriltizam dengan adab-adab itu. Tolong menolong ke arah kebaikan, menuju takwa dan ke arah taat kepada Allah di dalam pergaulan mereka. Harga menghargai, hormat-menghormati dan kasih sayang di antara keduanya Semuanya itu mesti di atur menurut syariat Islam.

Benarlah Rasulullah s.a.w tatkala bersabda yang bermaksud:
" Semuga Allah memberi rahmat kurnia kepada lelaki yang bangun di tengah malam lalu dia sembahyang dan membangunkan isterinya, maka sekiranya enggan juga bangun untuk bersembahyang, dia merenjiskan air ke mukanya. Semuga Allah memberi rahmat kurnia kepada wanita yang bangun di tengah malam lalu bersembahyang dan membangunkan suaminya. Maka jika dia enggan, dia merenjiskan air ke mukanya." (Riwayat Abu Daud dengan Isnad yang sahih)

E: Perkahwinan Itu Saling Percaya Mempercayai:

Apabila telah wujud suasana saling percaya mempercayai, cinta mencintai, di antara suami isteri, lahirlah kebahagiaan dan kepuasan jiwa di dalam rumahtangga mereka. Rumahtangga mereka menjadi rumahtangga muslim yang bahagia dalam kebahagiaan yang sejati selagi ianya diatur menurut peraturan syariat Islam. Hapuslah segala prasangka hilanglah segala keraguan. Tidak ada lagi kata mengata, tuduh menuduh dan ke pura-puraan.

Kebahagiaan yang sedemikian rupa tidak akan wujud kecuali di bawah naungan takwa kepada Allah dan mencintai Allah di waktu terang-terangan dan rahsia di waktu ghaib dan waktu syahadah. Lantaran itu tenteramlah jiwa suami dan ia berpuas hati kepada isterinya dan yakinlah ia bahawa isterinya hanyalah untuk dirinya sendiri sahaja, yang memelihara diri walaupun beberapa lamanya ia terpisah dari isterinya. Demikian juga sikap isterinya terhadap suaminya dibaluti dengan sepenuh kepercayaan itu. Di dalam suasana bahagia yang demikian, syaitan dari bangsa jin dan manusia tidak mempunyai jalan untuk mengganggu dan menggoda keduanya.

F: Perkahwinan Sebagai Syarikat Yang Dipimpin Oleh Suami:

Apabila kehidupan rumahtangga suami isteri dibangunkan di atas dasar kerjasama, di atas syura', tolong menolong, cinta mencintai, di bawah pimpinan suami sebagai pihak yang bertanggungjawab, yang mempunyai kata dan kuasa pemutus. Inilah yang mendorong dan menolong melahirkan kemantapan, keteguhan, kerukunan dan kebahagiaan rumahtangga dan keluarga yang selama ini diimpikan dan diidamkan oleh manusia di seluruh dunia. jika masih terdapat kepincangan di dalam pertimbangan ini, maka tidak akan wujud satu kemantapan dan kebahagiaan.

Benarlah Allah Taala di dalam firmanNya:
`Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajipannya menurut cara yang maaruf akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya". (Al-Baqarah : 228)

" Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka (lelaki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan kerana mereka (lelaki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka". (An-Nissa': 34)

Lantaran itu sempurnalah pentadbiran urusan rumahtangga dan pertimbangannya di dalam suasana penuh kerjasama, tanggungjawab dan syura di dalam batas-batas ajaran Islam.

Tidak lagi wujud keborosan dan kebakhilan kerana semuanya berada di dalam udara Qana'ah (berpuas hati dengan apa yang ada), redha dan yakin bahawa dunia ini bukanlah negara Janatunna'im. Lihatlah rumahtangga Rasulullah s.a.w kadang-kadang berlalu sebulan demi sebulan, pernah dapurnya tidak berasap kerana tidak ada bahan makanan yang dapat dimasak. Walaupun demikian susahnya, rumahtangga Rasulullah s.a.w tetap menjadi rumahtangga yang paling bahagia yang tidak ada tolok bandingnya hingga ke hari ini.

G: Perkahwinan Adalah Tanggungjawab Dan Amanah

Suami isteri mestilah menyedari dan merasai bahawa mereka memikul amanah dan tanggungjawab. Tiap-tiap orang dari kamu adalah pemimpin, dan tiap-tiap pemimpin bertanggungjawab terhadap rakyatnya. Maka hendaklah kamu bertakwa kepada Allah di dalam perkara yang dipertanggungjawabkan dan diamanahkan kepada kamu.

Benarlah Allah yang berfirman: 'Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu" (At Tahrim : 6)

Rasulullah s.a.w bersabda:
"Orang yang paling baik di kalangan kamu adalah yang paling baik kepada ahlinya dan akulah yang paling baik di kalangan kamu terhadap ahlinya".

Kita sentiasa memerlukan pertimbangan yang waras demi pemeliharaan itu, sebagai contoh, kita biasa memberi perhatian yang berlebihan apabila salah seorang dari anggota keluarga kita jatuh sakit. Tetapi perhatian yang sewajarnya tidak diberikan terhadap salah seorang anggota keluarga yang mencuaikan hak Allah ataupun menyalahi ajaran Islam padahal itulah yang paling utama diperhatikan dan diubati.

H: Rumahtangga Muslim Merupakan Risalah:

Sebagaimana kita menghendaki bentuk yang benar dan hidup bagi Islam dari seorang muslim yang benar aqidahnya, yang benar ibadatnya, yang benar akhlaknya, yang benar sikap dan yang benar segala tindak tanduk dan perkataannya, demikian juga kita menghendaki rumahtangga muslim itu supaya menjadi pusat perlaksanaan segenap ajaran Islam di dalam hidup berkeluarga dengan perlaksanaan yang selamat sejahtera dan teliti.

Kita ingin melihat suami muslim yang memikul tanggungjawabnya terhadap rumahtangganya menurut ketentuan Islam. Kita mahu melihat bapa muslim yang memelihara anak-anaknya dengan adab-adab Islam, memberi kefahaman Islam yang sejati kepada mereka dan mengawasi mereka di segala peringkat hidup mereka. Kita hendak melihat isteri yang muslimah yang menjadikan rumahtangga sebagai taman sari yang memuaskan dan menggembirakan suaminya.,

Di dalamnya terdapat hiburan dan keberkatan jauh dari kepayahan dan penat lelah perjuangan dan menolong suaminya mentaati Allah Ta'aala. Alangkah indah dan hebatnya kata-kata yang diucapkan oleh seorang isteri kepada suaminya tatkala dia keluar dari rumahnya waktu pagi:
" Bertaqwalah kepada Allah di dalam urusan kami dan janganlah kekanda memberi kami makanan kecuali yang halal dan baik-baik sahaja".

Kita ingin melihat di dalam rumahtangga muslim ini, ibu muslim yang memelihara anak-anaknya dan membentuk mereka menurut bentuk Islam kerana dialah yang sentiasa berdamping dengan mereka. Inilah risalah, amanah dan tugas para wanita dan isteri yang paling penting yang selama ini cuba dihapuskan oleh musuh-musuh kemanusiaan. Mereka cuba menyelewengkan fakta-fakta ini dari para isteri dengan berbagai-bagai pembohongan dan penipuan dengan tujuan untuk merobohkan bangunan masyarakat.

Kita ingin melihat di dalam rumahtangga muslim itu, putera puteri Islam yang sejati yang memperhambakan diri mereka kepada. Tuhan. Mereka taat setia kepada Allah, berbuat baik dan berjasa kepada ibu bapa. Mereka bergaul dengan sahabat-sahabat mereka menurut adab-adab Islam dan tidak lahir dari mulut mereka sepatah perkataan dan sebarang perbuatan yang bertentangan dengan Islam.

Kita mengingini rumahtangga muslim yang memelihara hubungan silaturahim, yang sentiasa mengambil berat urusan kerabat dan menyempurnakan hak-hak mereka. Kita hendak melihat rumahtangga dan keluarga muslim menjadi satu bentuk yang ulung di mana Islam telah terpahat kukuh di dalam diri mereka. Mereka bergaul baik dengan khadam mereka, di mana khadam mereka makan apa yang mereka makan dan berpakaian seperti apa yang mereka pakai dan tidak membebankan sesuatu bebanan di luar kemampuannya. Apabila mereka membebankan sesuatu di luar kemampuannya, mereka menolongnya.

Kita ingin melihat dari rumahtangga muslim itu satu bentuk yang unik sebagaimana yang telah digariskan oleh Islam tentang berbuat baik di dalam bermuamalah dengan jiran. Mereka menyempurnakan hak jiran sebagaimana peranan Rasulullah s.a.w.

Kita menghendaki rumahtangga muslim yang melahirkan contoh teladan yang baik di segala jurusan hidupnya. Dengan fesyen pakaiannya yang Islami, makanan yang halal, minuman yang halal, akhlak yang mulia, sikapnya yang Islami, gaya yang Islami di segala adat dan tradisi di waktu suka dan duka Mereka menjauhi segala unsur-unsur jahiliah, adat-adat dan tradisi jahiliah yang di import dari luar.

Kita tidak mahu melihat dari golongan sahib-ad-dakwah yang menyeru manusia kepada Allah, yang berjalan di atas jalan dakwah melakukan sebarang kecuaian atau kelalaian di dalam melahirkan serta membina anggota-anggota keluarganya dengan ajaran Islam di dalam sebarang jurusan hidup keluarganya. Sesungguhnya orang yang lemah dalam memimpin rumahtangganya, tidak akan mampu memimpin orang lain apatah lagi rumahtangga orang lain.

I: Rumahtangga Muslim Sebagai Markas Memancarnya Cahaya:

Rumahtangga muslim yang sejati menurut tabiat dan lojiknya mesti menjadi markas dakwah Islam. Setiap anggota keluarga yang aqil baligh wajib menjadi sahibud-dakwah, pendukung dakwah, menyeru rumahtangga dan keluarga di sekitarnya kepada Allah dengan penuh kesabaran, dengan hikmah dan nasihat yang baik.

Isteri yang salihah berkemampuan menarik hati jiran-jiran dengan dakwah kepada Allah. Kehadiran mereka merubah majlis-majlis yang dikuasai oleh umpat mengumpat dan sia-sia menjadi majlis-majlis ilmu dan pelajaran dan ke arah memahami urusan agama.

Bidang dakwah Islamiah sangat memerlukan saudari muslimat yang menyeru manusia kepada Allah, supaya memainkan peranannya di kalangan puteri bangsanya. Sesungguhnya wanita hari ini, kecuali yang telah mendapat taufik Allah, telah dijadikan boneka oleh musuh-musuh Islam untuk meruntuhkan dirinya dan memusnahkan manusia. Tetapi kita hendaklah menjadikannya sebagai wanita yang salihah yang turut bersama kita untuk memperbaiki yang rosak dan membangunkan yang maaruf dan merobohkan yang mungkar dan menghapuskan yang batil menyokong kemuliaan dan memerangi kehinaan.

Kita menghendaki rumahtangga muslim itu sebagai rumah cahaya yang memberi hidayah dan petunjuk kepada orang-orang yang bingung dan sesat di sekitarnya. la menghapuskan, memusnahkan segala kegelapan di sekelilingnya dan menyinari jalannya untuk di lalui oleh mereka. Maka dengan bertambahnya rumah-rumah muslim seperti ini akan sambung menyambunglah daerah-daerah dan bercahaya dan bercantum di antara satu sama lain sehingga mampu menyinari masyarakat.

Maka dengan demikian keperibadian Islam berkemampuan menyinari masyarakat dan memimpin nya di bawah naungan Islam. Lantaran itu kemuliaan mudah dikembang-biakkan dan kejahatan mudah dihapuskan. Baharulah mudah dibentuk dasar dan asas keimanan, yang bersih yang mantap sebagai asas bangunan Islam dan pemerintahan Islam dan seterusnya al-khilafah-al- Islamiah alamiah.

Untuk itu, saudara saudari putera puteri Islam harus dan patut bersungguh-sungguh dan bersegera membangunkan rumahtangga muslim yang misali yang menjadi model Islam yang sejati untuk menjadi contoh teladan kepada generasi baharu. Ini adalah satu langkah yang penting dan asasi di jalan dakwah Islam. Mohonlah pertolongan dari Allah supaya Allah mudahkan dan jangan menyusahkan.

TEGAKKANLAH RUMAH TANGGA MUSLIM
Jalan Dakwah
Mustaffa Masyhur

Monday, September 22, 2008

Tarbiyah Baytulmuslim : Kaca atau Permata

ADA kalanya seseorang memiliki pasangan hidup berparas menarik tetapi cakapnya pedas lagi menyinggung.

Ada pasangannya rupawan, bahasanya sedap didengar tetapi sangat boros.

Ada pula pasangannya indah dan jimat tetapi malas beribadah.

Kerencaman dalam mencari jodoh ini pernah diibaratkan dalam satu hadis: 'Manusia itu seperti unta. Antara 100 ekor unta, sangat sulit kamu menemukan seekor yang sangat baik tunggangannya. ' (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim).

Pasangan ideal memang sukar diperolehi dalam zaman penuh dugaan.

Ada gadis yang mengeluh kerana sudah penat mencari calon suami yang berkelayakan, gagah dan lawa, tenang dan lembut serta kuat beribadah.

Ada teruna mengeluh sukar mencari calon isteri yang cantik, senang dipandang, sabar, jimat, suka beribadah dan pandai mengambil hati ibunya.

Nasihat Rasulullah saw berkenaan kekurangan yang ada pada pasangan kita: 'Hendaknya seorang Mukmin tidak meninggalkan seorang Mukminah. Kalau dia membenci suatu perangai pada diri isterinya, dia pasti menyenangi perangai yang lain.'

Pesan Rasulullah sejajar dengan firman Allah: 'Kemudian apabila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) kerana mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.' (An-Nisaa: 19)

Sebagai pasangan (baik suami mahupun isteri), janganlah kita membiarkan begitu saja beberapa aib atau kekurangan pasangan kita. Alasan bahawa sikap sudah begitu sejak mula - tidak boleh dipakai sama sekali.

Sikap manusia boleh diubah selagi ia sanggup merubahnya.

Suami hendaklah berdakwah kepada isteri dan begitu juga sebaliknya.

'Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.' (Surah An-Nahl: 125).

Dakwah paling asas adalah dengan pasangan kita sebagaimana Rasulullah saw menyampaikan kisah baginda menerima wahyu kepada isterinya, Khad ija h. Ia diikuti dengan anak-anak dan orang-orang terdekat.

Oleh itu, suami/isteri perlu menggilap cara merubah sikap pasangan dengan cara paling elok menunjukkan contoh dan hujah. Kekasaran atau pukul bantai tidak boleh dibuat untuk memaksa seseorang berubah.

Selain ikhlas dalam menasihati, penting pula ikhlas dalam menerima nasihat. Ketika kita dinasihati, hendaknya kita kendalikan serta lunakkan hati kita untuk ikhlas menerimanya

Muslimah Mukminah Yang Sejati


 Seringkali kita mendengarkan tentang kisah-kisah srikandi Islam yang gagah berani seperti Siti Fatimah, Khadijah r.a., Khaulah Al-Azwar, Nusaibah serta ramai lagi muslimah-muslimah tauladan. Ramai yang mengatakan bahawa tidak mungkin kita akan mencapai tahap srikandi-srikandi mulia tersebut. Namun sedarkah kita, penilaian terhadap perjuangan seseorang itu hanyalah Allah s.w.t. yang berkuasa menentukan.

Keikhlasan dan kesediaan kita untuk menyerahkan diri sepenuhnya pada jalan perjuangan Islam ini adalah tunjang utama untuk menjadi mujahidah sejati. Namun syarat yang paling utama ialah keutuhan aqidah yang akan mendorong kita untuk thabat dalam membantu agama Allah s.w.t.

Ingatlah, dahulu kaum wanita menjadi bahan hinaan kaum-kaum jahiliyah terdahulu bahkan dianggap lebih hina dari binatang. Namun, cahaya Islam merubah segalanya. Kaum wanita diangkat martabatnya dan diberi hak yang sewajarnya. Islam memuliakan wanita sehingga terdapat surah An-Nisa’ yang bermakna ‘wanita-wanita’ yang banyak menyentuh tentang hal ehwal wanita. Di sini, saya ingin menyentuh beberapa skop muslimah sebagai pejuang agama secara ringkas.

Berjuang Sebagai Puteri

Jika menyentuh tentang perkara ini, pasti kita tidak lari dari memikirkan tentang puteri-puteri Rasulullah seperti Zainab, Ruqaiyyah, Ummu Kaltsum dan Fatimah. Namun, sejarah lebih ‘menghighlightkan’ Fatimah dari segi seorang anak kerana rapatnya beliau dengan Rasulullah. Fatimah lah yang membersihkan belakang Rasulullah apabila diletakkan najis oleh kaum musyrikin bahkan beliaulah yang memangku baginda Rasul di saat menjelang kewafatan baginda. Bagaimana pula dengan kita?

Secara umumnya, wajib ke atas anak itu membantu kedua ibu-bapanya serta berusaha tidak membebankan mereka dari segala segi. Jika sahabat-sahabat memiliki bapa atau ibu atau kedua-duanya yang beriltizam sepenuhnya dengan jamaah, maka hendaklah memahami mereka terutama pada saat-saat kesulitan seperti kesuntukan waktu atau harta. Bahkan, perlu bersiap-sedia menghadapi kemungkinan yang lebih dari itu kerana jalan perjuangan itu penuh mehnah dan tribulasi.

Bagi mereka yang memiliki ibu bapa yang neutral atau pun menentang, hendaklah berusaha memahamkan mereka tentang Islam secara beransur-ansur. Jangan mengharapkan mereka akan memahami kita jika tidak menjaga adab dan tanggungjawab sebagai anak sebagaimana sepatutnya. Tidak perlulah diceritakan tentang penglibatan kita dalam jamaah kerana mereka pastinya akan bimbang lantas melarang kita menyertai perjuangan ini lantaran ketidakfahaman. Tetapi cukuplah kita berusaha menjadi anak yang soleh dan tidak menyakitkan hati mereka walaupun pemikiran dan pemahaman adalah bertentangan. Ingat, sehebat mana seorang anak itu, redha ibu bapa lah yang akan memandu kita kepada redha Allah.

Berjuang Sebagai Isteri

Walaupun kalian belum berkahwin, tetapi hendaklah mengambil kisah akan hal ini kerana ia adalah masa depan dunia dan akhirat. Pertamanya amatlah dituntut kepada para mujahidah memilih para mujahid yang beriltizam dengan perjuangan Islam. Walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa hadapan, namun ciri-ciri itu sudah dapat dilihat pada usia seorang pemuda. Perkara ini penting bagi melahirkan baitul muslim yang akan melahirkan masyarakat muslim yang akan mendokong ke arah tertegaknya Islam di bumi ini.

Hendaklah kalian menjadi sayap kiri perjuangan suami dan memahami bahawa perjuangan ini menuntut pengorbanan dan pastinya tidak dimanjai dengan harta dunia. Bersiap-sedialah untuk meletakkan Islam sebagai kepentingan dan agenda utama hidup suami kalian bahkan hidup diri kalian sendiri. Ingatlah akan pengorbanan Saidatina Khadijah dalam membantu perjuangan Rasulullah dan menjadi peneman suka duka baginda sehingga tiada gantinya lagi.

Selain itu, sudah menjadi tanggungjawab kalian untuk memberi motivasi kepada para isteri mujahidin yang lain supaya mereka tidak tergugat dengan dugaan dan tidak goyah dengan harta dunia.

Berjuang Sebagi Ibu

Ini merupakan ‘stage’ terpenting kerana diibaratkan tangan ibu itu bisa menggoncang dunia. Dari rahim yang lembut itu, lahir Rasulullah s.a.w. yang tercinta. Dari rahim yang lembut itu lahir pejuang-pejuang Islam seperti Muhammad Al-Fateh, Salahuddin Al-Ayyubi dan Imam Hasan Al-Banna. Juga dari rahim yang lembut tetapi utuh itu lahir para ulama’ dan tokoh-tokoh agama yang ulung seperti Imam Malik, Imam As-Syafe’i dan Imam Bukhari.

Jika menyusur sirah para nabi, kebanyakannya ibu mereka adalah terdiri daripada wanita yang solehah seperti Maryam ibu Nabi Isa, Ibu Nabi Musa, Siti Hajar ibu nabi Ismail dan ibu nabi Sulaiman. Begitu juga dengan ibu para ulama’ seperti ibu Imam Bukhari yang tidak jemu-jemu mendoakan dan menjaga anaknya yang buta sehingga menjadi celik semula seterusnya menjadi ulama’ Hadith yang ulung.

Maka di sini, dapat diambil contoh tauladan oleh para mujahidah dalam melahirkan dan mendidik generasi yang akan menjadi pewaris ulama’ dan jundullah. Sebagai ibu, hendaklah berusaha membentuk anak-anak menjadi generasi al-Quran serta menjadikan sunnah Rasul ikutan hidup mereka.

Berjuang Sebagai Ahli Harakah Islamiyah

Mutakhir ini, para muslimah telah diberi peranan penting dalam gerakan Islam sehingga ditubuhkan tanzim khas untuk muslimat seperti Dewan Muslimat dan Unit Helwi. Memandangkan AM adalah sebuah jamaah yang masih kecil, maka unit muslimat ini bukanlah sebuah unit yang dhoruriyat mahupun hajiyat untuk ditubuhkan bahkan kita tidak mempunyai kapasiti yang secukupnya untuk itu.

Muslimin dan muslimat bekerja bersama-sama saling bantu membantu dalam batas syara’ untuk gerak kerja jamaah. Bahkan, terdapat jamaah yang majoritinya adalah muslimat dan yang menggiatkannya adalah kaum hawa ini. Walaupun muslimat tidak mempunyai taklifan syara’ untuk bergiat dalam harakah Islamiyyah, namun memandangkan senario semasa kini di mana kaum Hawa lebih ramai dari kaum Adam memerlukan muslimat untuk turun bersama para muslimin.

Muslimat pada zaman Rasulullah turut turun ke medan perang untuk membantu para muslimin dari belakang seperti mengubati para tentera yang cedera. Malah terdapat para muslimat yang turut masuk ke medan tempur seperti Nusaibah dan Khaulah Al-Azwar.

Bahkan, dengan keterlibatan muslimat dalam gerak kerja Islam dapat menangkis tuduhan-tuduhan yang mengatakan Islam itu mengongkong kaum wanita. Ia juga dapat membuka mata-mata mereka dengan kehebatan wanita muslim dalam perjuangan Islam.

Ingatlah sahabat-sahabat sekalian, bukanlah mudah untuk menjadi mujahidah sejati. Pelbagai rintangan yang perlu dilalui untuk bergelar mujahidah yang diiktiraf Allah. Jika Barat bangga dengan Joan of Ark, kita patut lebih berbangga lagi dengan mujahidah-mujahidah Islam seperti Sumaiyah dan Zainab Al-Ghazali.

Kepada yang masih solo, jangan dirisau akan jodohmu kerana mujahid yang sejati itu bukanlah tertarik pada rupa tetapi pada perjuanganmu fisabilillah.Rupa paras bukanlah ukuran nilai pada seorang muslimah tetapi iman dan keutuhan jiwa yang berada pada dirinya. Pernah terjadi di Iran di mana wanita-wanita Iran memilih kaum-kaum lelaki yang cedera dalam pertempuran sebagai suami. Malah kaum lelaki terdiri daripada orang-orang yang terpotong kaki dan tangannya akibat perang melawan musuh Allah. Kaum wanita itu mengiginkan lelaki yang bersih jiwanya dan telah teruji bahawa lelaki itu telah siap menyerahkan jiwa raganya untuk Allah yang mereka cintai.

Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang diiktiraf Allah sebagai pejuang agamaNya.

Thursday, September 18, 2008

Fahami Baytul Muslim : Memilih

Dr Mohd Daud Abidin

Secara amnya, Unit Baytul Muslim (UBM) diwujudkan untuk membantu menyelamatkan ahli-ahli jemaah gerakan Islam daripada gejala Futur (keciciran dari jalan dakwah) terutama setelah berumah tangga. Gejala futur dikesan salah satu puncanya adalah disebabkan pernikahan.

Futur melalui pernikahan ini kerap berlaku dalam kalangan ahli jemaah Muslimat. UBM diwujudkan untuk menyelamatkan Muslimat daripada Futur selepas berumahtangga, manakala Muslimin demikian juga walaupun peratusan futur melalui pernikahan ini tidak sebesar Muslimat.

Kenapa Muslimat selalu tercicir?

Secara amnya, apabila seseorang Muslimah, ahli jemaah kampus akan mula memikirkan masa depan rumah tangganya apabila menduduki tahun kedua dan ketiga pengajian. Malah mungkin juga lebih awal dari itu. Muslimat akan bimbang secara serius atau pun tidak mengenai masa depannya nanti, yakni bagaimanakah rupanya bakal suaminya nanti.

Jika dalam tempoh waktu ini, muncul jejaka yang mahu meminang, pasti mereka tidak akan menolak. Malah adalah menjadi kekhuatiran jika mereka menolak pinangan lelaki lebih dari dua kali. Jadi mereka akan menerima juga pinangan jejaka tersebut.

Alhamdulillah, jika jejaka tersebut faham akan selok-belok jamaah gerakan Islam. Faham tugas amal jamaei dan amal ijtima'ei. Maka secara tidak langsung tujuan Baytul Muslim itu tercapai walaupun tidak melalui UBM. Adalah malang sekali jika jejaka yang masuk meminangnya bukan dari kalangan orang yang memahami gerakan Islam dan jamaah, sekalipun dia kelihatan warak, baik, penyantun dan sebagainya. Perlu diingat, isteri wajib taat kepada suaminya. Cuba fikirkan jika suaminya itu Tabligh, maka gerak kerja jemaah yang difahami di kampus tidak dapat diteruskan dan akan berlakulah keciciran.

Melihat kepada kemungkinan begitu, UBM diwujudkan bagi menyelamatkan Muslimat jemaah Kampus daripada 'disambar' oleh orang yang tidak berkenaan. Jadi menjadi pula tugas Muslimin jemaah kampus untuk menjadi penyelamat dengan menikahi Muslimat sesama ahli Jemaah, melalui perantaraan UBM.

Tanggungjawab Muslimin juga diperlukan untuk memastikan UBM berfungsi. Jika Muslimin sendiri tidak memilih pasangan dalam kalangan Muslimat, maka si Muslimah sendiri akan terus dirundung kegelisahan, siapakah bakal suaminya. Ibu bapa Muslimah tersebut pasti akan menikahkan anak mereka dengan sesiapa yang mereka berkenan apabila si anak tiada yang mahu meminangnya. Akhirnya sumber tenaga aktivis gerakan Islam akan keciciran lagi ahli dalam kalangan Muslimat.

Penting sekali kita yang faham tentang perlunya kesinambungan gerakan dakwah, amal jamaei ini mewujudkan seberapa banyak Baytul Muslim agar generasi baru gerakan Islam lebih kukuh di masa depan. Lihat sahaja di Palestin. Terdapat ramai ahli gerakan Islamnya yang Muslimin akan berpoligami, menikahi 2, 3 atau 4 orang Muslimat, bertujuan menyelamatkan wanita, dan pada masa yang sama meramaikan zuriat yang bakal mewarisi perjuangan menentang kezaliman Israel.

Oleh itu sewajarnya jemaah setiap kampus mendedahkan kepentingan Baytul Muslim kepada setiap ahli baru. Janganlah fikir ia terlalu awal, bahkan pendedahan awal ini dapat menyelamatkan Muslimat daripada tercicir kemudian hari.

Menikahi pasangan yang sama umur, atau lebih tua?

Sebenarnya tiada halangan untuk menikahi pasangan yang lebih muda, sama umur atau lebih tua. Rasulullah sendiri menikah dengan Siti Khadijah yang 15 tahun lebih tua daripada banginda.

Dalam alam kampus, selalunya Muslimin akan memilih Muslimat yang sama umur, ataupun yang lebih muda darinya. Itu kebiasaan. Tetapi ada juga sebaliknya. Terpulang. Dari segi pendapat saya sendiri, adalah elok jika Muslimin menikahi Muslimah yang lebih muda 1-5 tahun darinya. Kerana apa?

Dari segi santifiknya, kesuburan wanita akan bertahan sehingga mereka berumur 34-36 tahun. Sesudah itu ovum yang dihasilkan tidak sebaik kualitinya seperti ketika umur lebih muda. Jadi untuk melahirkan zuriat yang berkualiti kesihatan dan kecerdasannya, eloklah faktor ini diambil kira. Sekiranya Muslimin memilih untuk menikah dengan Muslimah yang sama umur, atau lebih tua, maka perkahwinan awal digalakkan.

Malah, Muslimin yang sudah tamat pengajian masih boleh ber-UBM dengan Muslimat yang masih belajar di kampus. Tidak semestinya apabila Muslimin sudah tamat pengajian, dia terputus dari urusan UBM. Sebab itulah saya anggap Muslimin seharusnya mencari Muslimat yang lebih muda. Biar Mslimat yang sama umur dinikahi oleh senior-senior yang lebih tua. Sekadar pandangan. Jodoh siapa tahu.

Manakala Muslimat pula boleh memilih Muslimin yang lebih tua darinya. Tidak salah jika berkenan dengan Muslimin yang sama umur. Tetapi Muslimin yang sama umur masih boleh membuat pilihan lain pada tahun pengajian berikutnya setelah kemasukan ahli baru, sedangkan Muslimat 'sukar' untuk menerima lelaki yang lebih muda, yakni juniornya.

Bagaimana jua pernikahan itu berlaku, perkara utama yang mesti difahami, pernikahan sesama ahli jemaah bukan atas dasar nafsu atau keseronokan semata-mata. Baytul Muslim adalah untuk memastikan perjalanan membentuk daulah Islamiyyah itu lancar. Bukankah Baytul Muslim itu adalah unit-unit yang membentuk komuniti Muslim dan seterusnya membina sebuah negara Islam - Khilafah Islam.

Masalah yang timbul adalah masing-masing terlalu memilih. Bagi Muslimin, kebanyakannya memilih Muslimat yang memiliki rupa paras, dan sifat fizikal yang menarik. Manakala Muslimat pula memilih Muslimin yang kelihatan seperti 'ustaz', ataupun yang pandai ilmu agama. Perlu kita ingat, setiap manusia ada kelebihan dan kekurangannya. Terimalah seadanya dan letakkanlah diri kita sebagai pelengkap kepada kekurangannya dan dia pula pelengkap kepada kekurangan kita. jangan terlalu memilih. paling penting, pasangan yang ingin kita nikahi itu cantik akhlaknya, memahami ilmu harakah dan dakwah, mempunyai fikrah yang sama dengan kita, iaitu Islam, dan seumpamanya. Faktor agama adalah paling penting seperti yang Nabi sebutkan kepada kita.


Satu perkara yang perlu difahami sebagai suami-isteri:

Tahukah Muslimat sekalian bahawa wanita itu hanya wajib menjadi isteri. Tanggungjawab masak dan jaga anak itu bukan tanggungjawab hakiki seorang isteri. Terkejut? Memang benar. Tanggungjawab utama seorang isteri hanyalah melayan suaminya. Isteri itu ratu dalam rumah tangga. Isteri bukan orang gaji ataupun pembantu rumah ataupun pengasuh.


Namun, atas dasar ihsan dan kerjasama dan untuk berjimat cermat seperti yang digalakkan oleh Islam, isteri boleh membantu suaminya. Apabila dia ikhlas membantu suami dan keluarganya, ada ganjaran yang disediakan Allah SWT. Itulah cara timbal balik yang diajar dalam islam. Tetapi mereka yang tidak memahami akan mengatakan memasak, membasuh, menjaga anak dan segala yang berkaitan dengan rumah ialah tanggungjawab isteri. Selepas itu, apabila isteri sudah terlalu letih, dia tidak dapat menjalankan tanggungjawab hakikinya iaitu menjadi isteri, suami akan kecewa. Itu satu kesilapan umat Islam hari ini.
Wednesday, September 17, 2008

Hukum Bercouple

BERCOUPLE, setiap kali kita mendengarnya akan terlintas di benak kita sepasang insan yang sedang mabuk cinta dan dilanda asmara . Saling mengungkapkan rasa sayang serta rindu, yang kemudiannya memasuki sebuah biduk pernikahan. Lalu kenapa harus dipermasalahkan? Bukankah cinta itu fitrah setiap anak adam? Bukankah setiap orang memerlukan masa penyesuaian sebelum pernikahan?


MANUSIA diciptakan oleh ALLAH SWT dengan membawa fitrah (insting) untuk mencintai lawan jenisnya. Sebagaimana firman-NYA; Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, iaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah lading. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi ALLAH lah tempat kembali yang baik (Syurga). (Ali Imran: 14).


Berkata Imam Qurthubi: ALLAH SWT memulai dengan wanita kerana kebanyakan manusia menginginkannya, juga kerana mereka merupakan jerat-jerat syaitan yang menjadi fitnah bagi kaum lelaki, sebagaimana sabda Rasulullah SAW; Tiadalah aku tinggalkan setelahku selain fitnah yang lebih berbahaya bagi lelaki daripada wanita. (Hadis Riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah)


Oleh kerana cinta merupakan fitrah manusia, maka ALLAH SWT menjadikan wanita sebagai perhiasan dunia dan nikmat yang dijanjikan bagi orang-orang beriman di syurga dengan bidadarinya.


Dari Abdullah bin Amr bin Ash r.a. berkata; Rasulullah SAW bersabda; Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solehah. (Hadis Riwayat Muslim, NasaI, Ibnu Majah, Ahmad, Baihaqi)


ALLAH berfirman; Di dalam syurga-syurga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik. (ar-Rahman: 70)


Namun, Islam tidak membiarkan fitnah itu mengembara tanpa batasannya. Islam telah mengatur dengan tegas bagaimana menyalurkan cinta, juga bagaimana batasan pergaulan antara dua insan berlawanan jenis sebelum nikah, agar semuanya tetap berada pada landasan etika dan norma yang sesuai dengan syariat.


ETIKA PERGAULAN DAN BATAS PERGAULAN DI ANTARA LELAKI DAN WANITA MENURUT ISLAM


1.Menundukkan pandangan: ALLAH memerintahkan kaum lelaki untuk menundukkan pandangannya, sebagaimana firman- NYA; Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. (an-Nuur: 30) Sebagaimana hal ini juga diperintahkan kepada kaum wanita beriman, ALLAH berfirman; Dan katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. (an-Nuur: 31)


2.Menutup Aurat; ALLAH berfirman dan jangan lah mereka mennampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka melabuhkan kain tudung ke dadanya. (an-Nuur:31) Juga Firman-NYA; Hai nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: Hendaklah mereka melabuhkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenali, kerana itu mereka tidak diganggu. Dan ALLAH adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (an-Nuur: 59).


Perintah menutup aurat juga berlaku bagi semua jenis. Dari Abu Daud Said al-Khudri r.a. berkata: Rasulullah SAW bersabda: Janganlah seseorang lelaki memandang aurat lelaki, begitu juga dengan wanita jangan melihat aurat wanita.


3. Adanya pembatas antara lelaki dengan wanita; Kalau ada sebuah keperluan terhadap kaum yang berbeza jenis, harus disampaikan dari balik tabir pembatas. Sebagaimana firman-NYA; Dan apabila kalian meminta sesuatu kepada mereka (para wanita) maka mintalah dari balik hijab. (al-Ahzaab: 53)


4.Tidak berdua-duaan Di Antara Lelaki Dan Perempuan; Dari Ibnu Abbas r.a. berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Janganlah seorang lelaki berdua-duaan (khalwat) dengan wanita kecuali bersama mahramnya. (Hadis Riwayat Bukhari & Muslim). Dari Jabir bin Samurah berkata; Rasulullah SAW bersabda: Janganlah salah seorang dari kalian berdua-duan dengan seorang wanita, kerana syaitan akan menjadi ketiganya. (Hadis Riwayat Ahmad & Tirmidzi dengan sanad yang sahih)


5.Tidak Melunakkan Ucapan (Percakapan): Seorang wanita dilarang melunakkan ucapannya ketika berbicara selain kepada suaminya. Firman ALLAH SWT; Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara (berkata-kata yang menggoda) sehingga berkeinginan orang yang ada penyakit di dalam hatinya tetapi ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. (al-Ahzaab: 32). Berkata Imam Ibnu Kathir; Ini adalah beberapa etika yang diperintahkan oleh ALLAH kepada para isteri Rasulullah SAW serta kepada para wanita mukminah lainnya, iaitu hendaklah dia kalau berbicara dengan orang lain tanpa suara merdu, dalam pengertian janganlah seorang wanita berbicara dengan orang lain sebagaimana dia berbicara dengan suaminya. (Tafsir Ibnu Kathir 3/350)


6.Tidak Menyentuh Kaum Berlawanan Jenis; Dari Maqil bin Yasar r.a. berkata; Seandainya kepala seseorang ditusuk dengan jarum besi itu masih lebih baik daripada menyentuh kaum wanita yang tidak halal baginnya. (Hadis Hasan Riwayat Thabrani dalam Mujam Kabir). Berkata Syaikh al-Abani Rahimahullah; Dalam hadis ini terdapat ancaman keras terhadap orang-orang yang menyentuh wanita yang tidak halal baginya. (Ash-Shohihah 1/448) Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh wanita meskipun dalam saat-saat penting seperti membaiat dan lain-lainnya. Dari Aishah berkata; Demi ALLAH, tangan Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan wanita sama sekali meskipun saat membaiat. (Hadis Riwayat Bukhari)


Inilah sebahagian etika pergaulan lelaki dan wanita selain mahram, yang mana apabila seseorang melanggar semuanya atau sebahagiannya saja akan menjadi dosa zina baginya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW; Dari Abu Hurairah r.a. dari Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya ALLAH menetapkan untuk anak adam bahagiannya dari zina, yang pasti akan mengenainya. Zina mata dengan memandang, zina lisan dengan berbicara, sedangkan jiwa berkeinginan serta berangan-angan, lalu farji yang akan membenarkan atau mendustakan semuanya. (Hadis Riwayat Bukhari, Muslim & Abu Daud)


Padahal ALLAH SWT telah melarang perbuatan zina dan segala sesuatu yang boleh mendekati kepada perbuatan zina. Sebagaimana Firman-NYA; Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. (al-Isra:32)


HUKUM BERCOUPLE


SETELAH memerhatikan ayat dan hadis tadi, maka tidak diragukan lagi bahawa bercouple itu haram, kerana beberapa sebab berikut:


1.Orang yang bercouple tidak mungkin menundukkan pandangannya terhadap kekasihnya.


2.Orang yang bercouple tidak akan boleh menjaga hijab.


3.Orang yang bercouple biasanya sering berdua-duaan dengan pasangan kekasihnya, baik di dalam rumah atau di luar rumah.


4.Wanita akan bersikap manja dan mendayukan suaranya saat bersama kekasihnya.


5.Bercouple identik dengan saling menyentuh antara lelaki dan wanita, meskipun itu hanya berjabat tangan.


6.Orang yang bercouple, boleh dipastikan selalu membayangkan orang yang dicintainya.


Dalam kamus bercouple, hal-hal tersebut adalah lumrah dilakukan, padahal satu hal saja cukupuntuk mengharamkannya, lalu apatah lagi kesemuanya atau yang lain-lainnya lagi?FATWA ULAMA


Syaikh Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin ditanya tentang hubungan cinta sebelum nikah.
Jawab beliau; Jika hubungan itu sebelum nikah, baik sudah lamaran atau belum, maka hukumnya adalah haram, kerana tidak boleh seseorang untuk bersenang-senang dengan wanita asing (bukan mahramnya) baik melalui ucapan, memandang, atau berdua-duaan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: Janganlah seorang lelaki bedua-duaan dengan seorang wanita kecuali ada bersama-sama mahramnya, dan janganlah seseorang wanita berpergian kecuali bersama mahramnya.


Syaikh Abdullah bin abdur Rahman al-Jibrin ditanya; Jika ada seseorang lelaki yang berkoresponden dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, yang pada akhirnya mereka saling mencintai, apakah perbuatan itu haram?


Jawab beliau; Perbuatan itu tidak diperbolehkan, kerana boleh menimbulkan syahwat di antara keduanya, serta mendorongnya untuk bertemu dan berhubungan, yang mana koresponden semacam itu banyak menimbulkan fitnah dan menanamkan dalam hati seseorang untuk mencintai penzinaan yang akan menjerumuskan seseorang pada perbuatan yang keji, maka dinasihati kepada setiap orang yang menginginkan kebaikan bagi dirinya untuk menghindari surat-suratan, pembicaraan melalui telefon, serta perbuatan semacamnya demi menjaga agama dan kehormatan dirinya.


Syaikh Jibrin juga ditanya; Apa hukumnya kalau ada seorang pemuda yang belum menikah menelefon gadis yang juga belum menikah?


Jawab beliau; Tidak boleh berbicara dengan wanita asing (bukan mahram) dengan pembicaraan yang boleh menimbulkan syahwat, seperti rayuan, atau mendayukan suara (baik melalui telefon atau lainnya). Sebagaimana firman ALLAH SWT; Dan janganlah kalian melembutkan suara, sehingga berkeinginan orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya. (al-Ahzaab: 32). Adapun kalau pembicaraan itu untuk sebuah keperluan, maka hal itu tidak mengapa apabila selamat daripada fitnah, akan tetapi hanya sekadar keperluan.


SYUBHAT DAN JAWAPAN YANG SEBENARNYA


Keharaman bercouple lebih jelas dari matahari di siang hari. Namun begitu masih ada yang
berusaha menolaknya
walaupun dengan dalil yang sangat rapuh, antaranya:


1] Tidak Boleh dikatakan semua cara bercouple itu haram, kerana mungkin ada orang yang bercouple mengikut landasan Islam, tanpa melanggar syariat.


Jawabnya: Istilah bercouple berlandaskan Islam itu cuma ada dalam khayalan, dan tidak pernah ada wujudnya. Anggap sajalah mereka boleh menghindari khalwat, menyentuh serta menutup aurat. Tetapi tetap tidak akan boleh menghindari dari saling memandang, atau saling membayangkan kekasihnya dari masa ke semasa. Yang mana hal itu jelas haram berdasarkan dalil yang kukuh.


2] Biasanya sebelum memasuki alam perkahwinan, perlu untuk mengenal terlebih dahulu calon pasangan hidupnya, fizikal, karaktor, yang mana hal itu tidak akan boleh dilakukan tanpa bercouple, kerana bagaimanapun juga kegagalan sebelum menikah akan jauh lebih ringan daripada kalau terjadi setelah menikah.


Jawabnya: Memang, mengenal fizikal dan karaktor calon isteri mahupun suami merupakan satu hal yang diperlukan sebelum memasuki alam pernikahan, agar tidak ada penyesalan di kemudian hari. Namun, tujuan ini tidak boleh digunakan untuk menghalalkan sesuatu yang telah sedia haramnya. Ditambah lagi, bahawa orang yang sedang jatuh cinta akan berusaha bertanyakan segala yang baik dengan menutupi kekurangannya di hadapan kekasihnya. Juga orang yang sedang jatuh cinta akan menjadi buta dan tuli terhadap perbuatan kekasihnya, sehingga akan melihat semua yang dilakukannya adalah kebaikan tanpa cacat. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Darda; Cintamu pada sesuatu membuatmu buta dan tuli.


FENOMENA COUPLE


Dalam situasi terkini, fenomena pergaulan bebas dan pengabaian terhadap nilai-nilai murni Islam berlaku pada tahap yang amat membimbangkan. Kebanyakan umat Islam kini tidak lagi menitik beratkan nilai-nilai dan adab-adab sopan yang dianjurkan oleh Islam melalui al-Quran dan sunnah rasul-NYA. Mereka bukan setakat mengabaikannya dan menganggap perkara itu tidak penting, bahkan mereka menganggapkannya sebagai satu perkara yang menyusahkan aktiviti mereka yang menurutkan nafsu dan perasaan semata-mata itu. NauzubillahMarilah kita sama-sama menjauhi perkara yang seumpama itu dan mejauhi hal-hal yang telah dilarang (haram). Tegakkanlah yang benar dan katakanlah salah kepada yang batil. Janganlah berhujah untuk membenarkan perkara yang telah terang haramnya di sisi-Nya.

Baytul Muslim : Strategi Kemenangan Islam.

Sabda Rasulullah s.a.w.,

‘Wanita ini dikahwini kerana hartanya atau kecantikannya, keturunannya dan agamanya, maka hendaklah kamu memilih yang mempunyai agama yang kukuh, nescaya kamu akan bernasib baik.’

Kita telah berkali-kali diingatkan oleh ustaz tentang kepentingan memilih wanita/lelaki yang kukuh agamanya. Tidak salah kita mengambil kira ciri yang lain malah Islam meraikan perasaan manusia. Cuma bersandarkan ciri yang lain semata-mata atau terlampau lebih mengutamakannya merupakan tanda seorang itu lebih mengikut hawa nafsu dari maslahat yang lebih utama.

Di sini kita ingin jelaskan lagi apalah yang dimaksudkan dengan wanita yang mempunyai agama yang kukuh. Adakah bergantung kepada tinggi pengajian, nampak wara’ atau apa? Ya! Itu suatu yang tidak boleh dinafikan, tetapi kita juga diberitahu bahawa kemuliaan kita kerana kita memperjuangkan agama Allah. Rasanya ini sudah jelas, kalau tidak mengapa kita sendiri berada dalam jamaah? Jadi adakah munasabah kita merasa mulia kerana kita sebagai ahli jamaaah sedangkan pasangan yang dipilih bukan dari kalangan ahli jamaah.

Kita harap tidak ada yang berfikrah songsang baik muslimin dan muslimat dengan membuat penilaian yang salah terhadap pasangannya.

Kemudian dengan kriteria ini kita membuat pilihan. Adalah menjadi hak sesiapa untuk memilih, tetapi kita mesti ingat bukan hak kita untuk memaksa orang lain menerima pilihan/keputusan kita.

Islam sangat berhati-hati dalam menetapkan ketentuan-ketentuan untuk menjamin kebahagiaan isteri dan kemantapan keluarga, iaitu dengan memberikan hak kepada wanita untuk memberi keputusan apakah ia menerima atau menolak lamaran seorang lelaki. Tidak ada seorang pun yang dapat memaksanya berkahwin dengan lelaki yang tidak disukainya, kerana kehidupan suami isteri tidak mungkin dapat ditegakkan atas dasar paksaan dan tekanan.
Gambar Hiasan

JODOH; USAHA, TAWAKKAL DAN REDHA

Hukum beriman kepada Qadha’ dan Qadar Allah adalah wajib. Orang-orang yang tidak percaya kepada rukun Iman yang keenam itu adalah kafir.

Sebagai seorang mukmin, kita wajib sabar dan redha menerima segala ketentuan Ilahi, sekiranya hal ini ditimpakan kepada kita. Sebab di sebalik kesemuanya itu, mengandungi hikmah atau rahsia yang belum dapat diselami manusia.

Namun begitu, kita diharuskan atau diberi untuk berdaya usaha semampu kita, sedangkan akibat usaha (berhasil atau gagal) adalah ditentukan oleh Allah, sesuai dengan sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud,

‘Manusia berusaha, Allah yang menentukan.’

Beriman kepada Qadha’ dan Qadar dapat menghilangkan kekacauan pemikiran dan kesulitan yang dihadapi. Kerana orang yang percaya kepadanya, telah percaya sepenuhnya terhadap kekuasaan Allah untuk menentukan segala sesuatu di samping daya usahanya sendiri. Ini dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. melalui sabdanya yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Hurairah yang bermaksud,

‘Beriman kepada Qadha’ dan Qadar dapat menghilangkan kebimbangan dan kesusahan.’

Sesuatu musibah atau penderitaan yang menimpa kita, akan dirasakan ia seolah-olah tidak akan berakhir apabila semuanya itu kita perdalam dan kita bawa bersusah hati. Sebaliknya, apabila kita hadapi dengan tenang, tabah dan memperkukuhkan keimanan kita kepada Qadha’ dan Qadar. Selanjutnya kita akan memperolehi satu pelajaran dan petunjuk daripadaNya.


KONSEP BAITUL MUSLIM : Suatu Imbasan semula

Sesungguhnya kita diciptakan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Untuk itu, Allah menurunkan Rasul-rasulNya untuk mengajar manusia konsep dan kaedah pengabdian itu.

Maka kita menyusuri ajaran dan sejarah Baginda Rasulullah s.a.w. Di sana kita temui satu bentuk pengabdian yang cukup hebat, cukup memerlukan pengorbanan, cukup menguji ketabahan, sehingga amat sedikit yang meneruskan bentuk pengabdian tersebut di hari ini. Iaitu pengabdian dalam bentuk menginfakkan seluruh nikmat Allah untuk menegakkan kalimah Allah di muka bumi ini.

Maka kita pada hari ini merasa amat bersyukur kerana telah terpilih sebagai seorang daripada sekumpulan manusia yang menjadi pewaris perjuangan. Dalam satu jamaah yang hak dengan fikrah, wawasan dan idealisme seperti jamaah Rasulullah s.a.w. bersama para sahabat.

Tetapi langkah kita di medan perjuangan baru beberapa tapak. Fathi Yakan pun merasakan bahawa beliau baru berada di pinggir medan perjuangan.

Masih banyak rintangan dan ujian yang akan menghalang dan menguji kita. Ianya bukan kebetulan tapi itulah tapisan-tapisan Allah untuk memastikan ketumbukan tenteranya yang akan menjadi benteng utama mempertahankan Islam terdiri daripada tentera yang cukup berkelayakan dan lengkap prasyaratnya.

Maka kita pun menyerahkan diri kepada jamaah. Terpulangkah kepada jamaah untuk membentuk kita. Kerana kita wala’ dan thiqah kepada jamaah.

Kita jadikan kehidupan kita yang cukup singkat di kampus sebagai medan kursus intensif kita untuk menjadi pekerja Islam. Kita ingin dan harap dalam tempoh itu kita berjaya mencapai matlamat kursus. Supaya kita semuanya bergraduat bukan sekadar sekeping sijil bertulis bachelor dan sebagainya tetapi sijil pengiktirafan sebagai seorang jundullah.


Beberapa kefahaman BM

Baitun = rumah. Oleh itu, makna dari segi bahasa Baitul Muslim ialah rumahtangga muslim. Asasnya ialah pernikahan seorang lelaki muslim dengan seorang perempuan muslim yang cukup syarat dan rukunnya, maka terbentuklah sebuah Baitul Muslim.

Baitul Muslim dan fitrah

Dengan itu, Islam sebagai ad-deen fitrah mengambil kira fitrah dari peribadi manusia. Islam secara langsung menggalakkan seorang muslim itu berBM dan membawa penyelesaian kepada permasalahan sekitarnya.

Untuk menggalakkan pernikahan, Allah berfirman yang bermaksud,

‘Dan kahwinlah orang yang bersendirian (belum berkahwin) di antara kamu.’
(An-Nuur;ayat 23)

Ayat di atas menunjukkan suatu perintah ke atas orang yang belum pernah berkahwin untuk berkahwin.

Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud,

‘Nikah itu adalah sunnahku, maka barangsiapa yang benci kepada sunnahku, nescaya telah membenciku.’

‘Barangsiapa yang mampu untuk berumahtangga, maka hendaklah ia berkahwin, kerana yang demikian itu dapat memelihara mata dan menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, kerana puasa itu dapat menahan keinginan (hawa nafsu).’

Dengan itu Islam meletakkan rumahtangga yang dibina berasaskan kepada ketaqwaan. Dan seorang muslim hendaklah memahami matlamat asas keluarga yang digariskan oleh Islam iaitu;

1. Untuk mendapat keredhaan Allah di samping meramaikan zuriat, menjaga maruah, memperdekatkan saudara yang jauh, mengharmonikan masyarakat dan menjadikan orang yang bertanggungjawab.
Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud,

‘Tiga orang lelaki yang pasti Allah akan memberikan perlindungan kepada mereka, orang yang berjihad ke jalan Allah, hamba yang muslim yang berhasrat untuk menebus dirinya, dan orang yang ingin berkahwin di atas hasrat untuk menghindarkan dirinya dari melakukan maksiat.’
(Riwayat At-Tarmizi dan Ibn Hibban dan Al-Hakim)

2. Untuk membentuk sebuah keluarga yang harmoni, berkasih sayang, tolong menolong di antara satu sama lain. Rumahtangga sebegini merupakan asas pembentukan sebuah masyarakat yang baik.
Firman Allah s.w.t. maksudnya,

‘Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal bagi mendapatkan ketenangan.’
(An-Nahl;ayat 80)

3. Menambahkan lagi kekuatan rohani, khusyuk dalam beribadat serta pengabdian diri kepada Allah s.w.t. Menerusi perkahwinan dapat mententeramkan perasaan berahi yang membara dalam jiwa manusia. Begitu juga dapat mendamaikan kerunsingan-kerunsingan jiwa, kerana segala masalah hidup dapat dikongsi bersama dengan pasangan masing-masing. Sabda Rasulullah s.a.w. maksudnya,

‘Dua rakaat sembahyang dari orang yang telah berumahtangga lebih baik daripada tujuh puluh sembahyang orang yang masih belum berumahtangga.’

4. Mengamalkan sunnah dan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. serta dapat membina masyarakat manusia selaras dengan naluri semulajadi manusia. Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud,

‘Orang yang tak menyukai sunnahku, bukanlah termasuk ummatku dan salah satu sunnahku ialah perkahwinan, siapa yang menyintaiku hendaklah melakukan sunnahku.’
(Riwayat Bukhari dan Muslim)


Namun bagi kita, pendokong gerakan Islam atau harakah Islamiyyah yang ingin meletakkan Islam pada singgahsananya harus menerima dan memahami BM lebih jauh lagi. Bukan sahaja untuk ganjaran pahala dan kebahagiaan sendiri. Tetapi sebagai satu perancangan dan strategi untuk mencapai kemenangan Islam.


Kita telah diajar bahawa perjuangan kita payah dan bukan sesuatu yang cepat dicapai seperti mana kita dijelaskan dengan firman Allah,

‘Sekiranya (perjuangan Islam itu) harta benda yang terdekat, perjalanan yang boleh ditentukan jarak jauhnya, nescaya mereka mengikut engkau. Tetapi (perjalanannya) jauh dan di atas mereka itu kepayahan.’
(Surah At-Taubah;ayat 42)

Sebagai satu contoh semasa Imam Khomeini dibuang beliau telah berkata,

‘Anak-anak yang berada dalam kandungan ibu-ibu mereka sekarang ini akan menjadi pemimpin perubahan....’

Kita melihat 20 tahun kemudian, Revolusi Iran yang telah menumbangkan kerajaan Syah Iran.

Alhamdulillah, kita terpilih sebagai seorang pejuang Islam. Walaupun masih baru dan masih sedikit sumbangan yang kita berikan. Namun, semua ini berlaku secara ‘kebetulan’ atau lebih tepat ‘semata-mata di atas taufiq dan hidayah Allah’. Kita tidak diprogramkan atau disediakan agenda tarbiyyah untuk jadi begini, malah ada ibu ayah kita yang tidak menyertai jamaah pun.

Inilah rahmat Allah. Kita berdoa agar lebih ramai lagi pejuang Islam lahir di tengah keluarga yang lara atau keluarga yang menentang Islam. Namun bagi kita yang memperolehi nikmat kefahaman dan kekuatan memberi sumbangan kepada jamaah, adakah cukup dengan harapan? Ingin melihat ‘kebetulan’ berlaku kepada generasi yang kita lahirkan? Cukuplah! Marilah kita menyemai iltizam untuk kita membentuk anak cucu kita sebagai GENERASI pewaris perjuangan dengan segala program tarbiyyah yang komprehensif.

Kesedaran untuk menghayati Islam amnya dan menegakkan Negara Islam khususnya bermula semenjak seseorang individu tersebut mula menjejakkan kaki ke universiti ataupun setelah meningkat dewasa. Adakah perkara ini tidak boleh dimulakan lebih awal lagi daripada itu? Dalam hal ini menjadi tanggungjawab ibu bapalah untuk mendidik anak-anak mereka memahami kedudukan perkara ini yang sebenarnya.

Baitul Muslim adalah kewajipan dan amanah

Setelah kita melihat dan memahami peranan Baitul Muslim dalam agenda perjuangan Islam, maka menjadi amanah dan tanggungjawab bagi kita untuk melaksanakannya dengan bersungguh-sungguh. Matlamat perjuangan adalah untuk menegakkan kalimah Allah di muka bumi ini khususnya di Malaysia. Untuk mencapai matlamat khusus ini telah ditetapkan beberapa hieraki atau yang harus dicapai iaitu:

1. Fardhul Muslim - melahirkan ahli yang mempunyai syakhsiah muslim
sejati
2. Baitul Muslim - terbentuknya sebuah keluarga yang melaksanakan
syariat Islam sepenuhnya hasil dari gabungan fardhul
muslim tadi
3. Masyarakat Muslim - gabungan daripada keluarga muslim akan membentuk
masyarakat muslim
4. Negara Islam - ianya akan terbentuk dengan kesedaran dan
sokongan dan masyarakat. Kerajaan dari masyarakat
untuk masyarakat.

Dalam kaedah usul fiqh,

‘Tidak sempurna sesuatu yang wajib melainkan dengan ianya menjadi wajib.’

Menegakkan kalimah Allah adalah sesuatu yang wajib. Oleh itu jalan-jalan yang menuju ke arahnya juga adalah wajib termasuk pembentukan Baitul Muslim.

Pertemuan di antara dua orang ahli jamaah (muslimin dan muslimat) bukanlah atas dasar percintaan semata-mata walaupun ianya adalah fitrah kejadian makhluk. Dasar kita adalah Islam dan perlaksanaan BM ini adalah untuk kepentingan Islam dan jamaah. Ianya tidak semata-mata untuk individu yang berkenaan sahaja. Seandainya cinta itu diletakkan di hadapan berkemungkinan kehendak-kehendak jamaah tidak dipenuhi keseluruhannya. Ini juga akan mempengaruhi generasi yang bakal dilahirkan.

Di dalam Baitul Muslim, sama ada anda menerima isteri/suami yang anda mesti rasa milik jamaah, dan kemudian diserahkan kepada anda dengan satu amanah. Sama ada anda menerima isteri/suami, anda mesti merasa satu amanah jamaah untuk anda bersamanya dalam susah senang perjuangan. Pembentukan Baitul Muslim itu sendiri, anda mesti merasa di atas restu jamaah yang tidak lain, kecuali amanah untuk anda layarkan ke medan perjuangan jihad dan dakwah, untuk mencapai matlamat khusus jamaah.

Maka, sehingga anda belum memenuhi hasrat jamaah itu, sebenarnya anda belum melaksanakan amanah. Ingat! Anda akan dipersoalkan nanti. Apatah lagi sekiranya anda seolah-olah menipu jamaah untuk melaksanakan BM sebagai amanah tapi sebenarnya memperalatkan jamaah untuk kepentingan sendiri.

Ingatlah firman Allah yang bermaksud,

‘Katakanlah jika bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, pasangan-pasangan kamu, kaum keluarga kamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khuatir kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.’
(Surah At-Taubah;ayat 24)

Baitul Muslim suatu unit kerja dan markas jamaah

Setelah panjang kita berbincang elok kita melihat pula apakah peranan yang paling minimum harus dimainkan oleh sebuah institusi Baitul Muslim yang dibentuk.

BM menghasilkan tenaga kerja dan kepakaran yang berkualiti sebagai penggerak jamaah iaitu suami isteri. Menyediakan pelapis pejuang yang berkualiti iaitu anak-anak. Infrastruktur rumah turut menjadi sebahagian aset kepada jamaah seperti menjadi bilik gerakan, rumah tumpangan ahli jamaah, stor dan lain-lain. Menjadi penyumbang dana kepada jamaah daripada sebahagian pendapatan. Menjadi role model agen tarbiyyah kepada ahli keluarga, jiran dan masyarakat setempat agar mereka menerima perjuangan kita.

Baitul Muslim memerlukan tarbiyyah dan menjadi tarbiyyah

Apabila kita meletakkan Baitul Muslim yang akan kita bentuk sebagai perancangan, kewajipan dan amanah untuk kemenangan Islam, maka Baitul Muslim yang akan kita bentuk hendaklah melalui satu proses yang memungkinkannya berperanan sedemikian rupa. Ia tidak mungkin wujud hanya dengan harapan. Tetapi ia mesti diusahakan dengan penuh kesungguhan, iaitu proses Baitul Muslim hendaklah dibina di atas program tarbiyyah. Reka bentuk dan binaannya berasaskan pelan tarbiyyah. Bukan dilakukan secara semberono atau pakai hentam sahaja.

Jamaah telah menyediakan kemudahan tarbiyyah ke arah ini. Tetapi ini sebenarnya berkisar dari segi kefahaman asas. Ahli hendaklah berusaha untuk melakukan segala persiapan tarbiyyah atas agenda yang besar itu. Malangnya tidak ramai yang melakukan demikian, malah usahkan untuk berusaha sendiri, yang diusahakan oleh jamaah pun diabaikan.

Seterusnya Baitul Muslim yang dibentuk atau segala proses berkaitan dan ke arahnya harus diterima oleh ahli sebagai modul-modul tarbiyyah yang penting. Tidak boleh ada ahli yang menganggap sesuatu yang berlaku tidak kena mengena dengan tarbiyyah. Sedangkan makan pun merupakan tarbiyyah. Begitu juga dengan tidur dan sebagainya. Misalnya dikatakan tidur orang berilmu lebih baik daripada ibadah sunat orang jahil. Inilah bezanya orang yang mengerti erti tarbiyyah dan orang yang melakukan sesuatu dengan perkiraan dunia semata-mata.

Setiap perkara sama ada baru permulaan, untuk memulakan dan lebih-lebih lagi bila ahli diikat dalam bentuk pertunangan tidak rasmi semuanya adalah modul tarbbiyyah. Tak suka atau duka. Semuanya tarbiyah. Kegembiraan akan membawa kita bersyukur dan sekaligus merasa kita betapa banyak kurniaan Allah kepada kita, sedangkan apakah balasan kita kepadanya. Pemikiran seumpama ini akan melahirkan semangat untuk kita meningkatkan kerja jihad dan dakwah.

Setiap modul yang dihadapi akan kita terima sebagai ujian. Adakah kita boleh bersabar? Adakah kita boleh menerima ketentuan Allah? Adakah kita masih merasa hebat dengan usaha kita? Semua ini mendatangkan keinsafan, betapa kita cuma seorang hamba. Mungkin kita lupa atau melakukan maksiat sehingga Allah mendatangkan ujian. Semua ini akan bawa kita balik untuk istighfar dan kembali meningkatkan amal jihad dan dakwah.

Semua yang berlaku, Insya Allah akan menambahkan kematangan kita. Akan membuatkan kita lebih memahami bukan setakat wanita/lelaki atau pasangan kita, malah mengenali kehidupan, fitrah dan kelemahan manusia.

Muslimin akan ditarbiyyah untuk menjadi peneraju kepimpinan. Muslimat ditarbiyyah menjadi sayap kiri. Modul kepimpinan dan kesetiaan silih berganti / dan setiap perkara memerlukan tolak ansur dan kefahaman yang semestinya ditarbiyyah berasaskan konsep syura.

Jadi kita harap muslimin atau muslimat, sama ada sudah diikat atau belum, cukup matang. Tidak gopoh. Kerana itu bukan ciri orang beriman, apatah lagi sebagai seorang yang menjadi anggota saff perjuangan.

‘Apakah manusia itu menyangka bahawa mereka dibiarkan (begitu sahaja dengan) mengatakan, “Kami telah beriman” sedangkan mereka belum diuji lagi. Dan sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta.’
(Surah Al-Ankabut;ayat 2-3)

GARIS PANDUAN MAJLIS WALIMAH

Kita mahukan supaya hukum-hukum Islam dan adab-adabnya mampu mengawal dan menguasai setiap tahap dan peringkat pembangunan rumahtangga muslim. Sama ada dari peringkat peminangan, akad nikah, majlis walimah dan berbulan madu mestilah jauh dari segala adat lapuk, pusaka usang jahiliyyah yang rosak. Sama ada jahiliyyah lama atau baru yang bertentangan dengan syariat Allah s.w.t.

Risalah dan tugas kita dalam hidup ini adalah beribadah kepada Allah. Jadi kita mestilah berusaha menjadikan segala urusan hidup kita sebagai ibadah kepada Allah s.w.t. Kita jadikan segenap kehidupan seharian sebagai alat untuk kita menghampirkan diri kepada Allah. Kita pergunakan hidup kita dengan segala kemudahan yang ada untuk menolong kita beribadat kepada Allah. A..... dan nikah kahwin dan mendidik anak-anak dan lain-lain lagi merangkumi segala kegiatan hidup kita. Semuanya itu merupakan ibadat kepada Allah untuk menghampirkan diri kepada Allah, selagi dibuat kerana mengharapkan keredhaan Allah dan menjauhi apa yang dimurkai Allah.

Oleh itu, putera puteri Islam mestilah memandang urusan perkahwinan mereka sebagai ibadah mereka kepada Allah s.w.t. Apapun diurus menurut hukum Allah s.w.t. Kedua-dua pihak mengharap keredhaan dan ganjaran Allah s.w.t. Oleh kerana itu, kedua-dua belah pihak mestilah mengetahui ajaran-ajaran dan adab-adab Islam, hak-hak dan kewajipan suami isteri, rumahtangga, keluarga, bersungguh-sungguh melaksanakan tugas masing-masing dan beriltizam untuk adab-adab itu.

KEHIDUPAN ASAS / RUTIN SUAMI ISTERI

Sebagaimana kita mengkehendaki bentuk yang benar dan hidup bagi Islam dari seorang Muslim yang benar aqidahnya, yang benar ibadatnya, yang benar akhlaknya, yang benar sikap dan yang benar segala tindak tanduk dan perkataannya, demikian juga kita mengkehendaki Baitul Muslim itu supaya menjadi pusat perlaksanaan segenap ajaran Islam di dalam hidup berkeluarga dengan perlaksanaan yang selamat, sejahtera dan teliti.

Tolong-menolong ke arah kebaikan, menuju taqwa dan ke arah taat kepada Allah di dalam pergaulan mereka. Harga-menghargai, hormat-menghormati dan kasih sayang di antara keduanya semuanya itu mesti diatur menurut syariat Islam. Benarlah Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud,

‘Semoga Allah memberi rahmat kurnia kepada lelaki yang bangun di tengah malam, lalu dia bersembahyang dan membangunkan isterinya, maka sekiranya enggan juga bangun untuk sembahyang, lalu dia merenjiskan air ke mukanya. Semoga Allah memberi rahmat kurnia kepada wanita yang bangun di tengah malam lalu bersembahyang dan dia membangunkan suaminya. Maka jika dia enggan, dia merenjiskan air ke mukanya.’
(Riwayat Abu Daud dengan Isnad yang sahih)

Kita ingin melihat suami muslim yang memikul tanggungjawab terhadap rumahtangganya menurut ketentuan Islam. Kita mahu melihat bapa muslim yang memelihara anak-anaknya dengan adab-adab Islam, memberi kefahaman Islam yang sejati kepada mereka dan mengawasi mereka di segenap hidup mereka. Kita hendak melihat isteri yang muslimah yang menjadikan rumahtangga sebagai taman yang memuaskan dan menggembirakan suaminya.

Di dalamnya terdapat hiburan dan keberkatan, jauh dari kepayahan dan penat lelah perjuangan dan menolong suaminya mentaati Allah. Alangkah indah dan hebatnya kata-kata yang diucapkan oleh seorang isteri kepada suaminya ketika dia keluar dari rumahnya di waktu pagi,

‘Bertaqwalah kepada Allah di dalam urusan dan janganlah kekanda memberi kami makanan melainkan yang halal dan baik-baik sahaja.’

Kita ingin melihat di dalam Baitul Muslim ini, ibu muslim yang memelihara anak-anaknya dan membentuk mereka menurut benih Islam kerana dialah yang sentiasa berdampingan dengan mereka. Inilah risalah, amanah dan tugas para wanita dan isteri yang paling penting yang selama ini cuba dihapuskan oleh musuh-musuh kemanusiaan. Mereka cuba menyelewengkan fakta-fakta daripada para isteri dengan pelbagai pembohongan dan penipuan dengan tujuan untuk merobohkan bangunan masyarakat.

Kita ingin melihat di dalam Baitul Muslim itu, putera puteri Islam yang sejati yang memperhambakan diri mereka kepada Tuhan. Mereka taat setia kepada Allah s.w.t., berbuat baik dan berjasa kepada ibu bapa. Mereka bergaul dengan sahabat-sahabat mereka menurut adab-adab Islam dan tidak lahir dari mulut mereka sepatah perkataan dan sebarang perbuatan bertentangan dengan Islam.

Kita mengingini Baitul Muslim yang memelihara hubungan silaturrahim, yang sentiasa mengambil berat urusan kerabat dan menyempurnakan hak-hak mereka. Kita hendak melihat Baitul Muslim menjadi satu bentuk yang ulung di mana Islam terpahat kukuh di dalam diri mereka.

Kita ingin melihat dari Baitul Muslim itu satu bentuk yang unik sebagaimana yang telah digariskan oleh Islam tentang berbuat baik di dalam bermuamalah dengan jiran. Mereka menyempurnakan hak jiran sebagaimana peranan Rasulullah s.a.w.

Kita mengkehendaki Baitul Muslim yang melahirkan contoh teladan yang baik di dalam segala urusan kehidupannya. Dengan fesyen pakaian Islami, makanan yang halal, minuman yang halal, akhlak yang mulia, sikapnya yang Islami, gaya yang Islami di segala adat dan tradisi, di waktu suka dan duka, mereka menjauhi segala unsur-unsur jahiliyyah, adat-adat dan tradisi jahiliyyah yang diimport dari luar.

Kita tidak mahu melihat dari golongan sahib ad-dakwah yang menyeru manusia kepada Allah, yang berjalan di atas jalan dakwah, melakukan sebarang kecuaian dan kelalaian di dalam melahirkan serta membina anggota-anggota keluarganya dengan ajaran Islam di dalam sebarang urusan hidup keluarganya. Sesungguhnya orang yang lemah dalam memimpin keluarganya tidak mampu memimpin orang lain apatah lagi rumahtangga sendiri.

Baitul Muslim yang sejati menurut tabiat dan logiknya mesti menjadi markas dakwah dan jihad Islam. Setiap anggota keluarga yang akil baligh menjadi sahibud-dakwah, pendokong dakwah, menyeru keluarga dan sekitarnya kepada Allah s.w.t. dengan penuh kesabaran, dengan hikmah dan nasihat yang baik. Isteri yang solehah berkemampuan menarik hati jiran-jiran dengan mengubah majlis-majlis yang dikuasai oleh umpat mengumpat dan sia-sia menjadi majlis ilmu dan pelajaran dan ke arah memahami urusan agama.

Bidang dakwah sangat memerlukan muslimat yang menyeru manusia kepada Allah s.w.t. supaya memainkan peranannya di kalangan puteri bangsanya. Sesungguhnya wanita hari ini kecuali yang telah mendapat taufiq Allah s.w.t. telah dijadikan boneka oleh musuh-musuh Islam untuk meruntuhkan dirinya dan memusnahkan manusia. Tetapi kita hendaklah menjadikannya sebagai wanita yang solehah yang turut bersama kita untuk membaiki yang rosak dan membangunkan yang makruf, merobohkan yang mungkar, menghapuskan yang batil, menyokong kemuliaan dan memerangi kehinaan.

Kita mengkehendaki Baitul Muslim itu sebagai rumah cahaya yang memberi hidayah dan petunjuk kepada orang-orang yang bingung dan sesat di sekitarnya. Ia mengahpuskan, memusnahkan segala kegelapan di sekelilingnya dan menyinari jalannya untuk dilalui oleh mereka. Maka dengan bertambahnya rumah-rumah muslim seperti ini akan sambung-menyambunglah daerah-daerah nur dan cahaya dan bercantum antara satu sama lain sehingga mampu menyinari masyarakat keseluruhannya.


Maka dengan demikian keperibadian Islam berkemampuan menyinari masyarakat dan memimpinnya di bawah naungan Islam. Lantaran itu, kemuliaan mudah dikembangbiakkan dan kejahatan mudah dihapuskan. Barulah mudah dibentuk dasar dan asas keimanan yang bersih, yang mantap sebagai asas bangunan Islam dan pemerintahan Islam dan seterusnya al khilafah al Islamiyyah alamiyyah.


REALITI KEHIDUPAN SEORANG PENDOKONG PAS

Setelah kita melihat suasana yang kita impikan secara asas, marilah kta merujuk kepada perjuangan Pas yang akan kita dokongi.

Waqi’ kita sekarang memerlukan penglibatan aktif suami untuk berada khasnya di sayap kanan dan saff pemuda, dan isteri di sayap kiri di saff muslimat kerana masing-masing ada peranan yang tersendiri yang saling melengkapi antara satu sama lain.

Maka di sina perlu ada keselarian, tolak ansur dan kerjasama untuk memungkinkan hasrat ini dicapai. Lebih-lebih lagi keduanya bekerja makan gaji dan setelah mempunyai anak yang ramai. Sudah lumrah isteri di rumah, dengan urusan rumah dan anak-anak manakala suami keluar. Tetapi suami perlu mengambil alih peranan ini di kala isteri perlu menghadiri program muslimat yang lebih penting.

Seringkali pula di program bersama sekeluarga berangkut. Dengan anak yang pelbagai paras umur termasuklah yang baru berusia beberapa bulan.

Ini cuma sebahagian pengorbanan. Sehingga ada sahabat dan sahabiah kita yang masa mereka dan anak-anak berada di dalam kereta dan di program jauh lebih lama daripada berada di rumah.


PENDIDIKAN ANAK

‘Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrahnya (kejadian yang suci), maka ibu bapalah yang menjadikannya Yahudi atau menjadikannya Nasrani atau menjadikannya Majusi.’
(hadis)

Mendidik anak adalah agenda besar dalam Baitul Muslim yang telah banyak kita sebut di awal perbincangan. Kita tidak mahu melahir anak P kerana ibu bapa P yang melahirkannya, tetapi kita ingin mendidiknya dengan program tarbiyyah yang komprehensif.

Di antara bentuk tarbiyyah yang mudah ialah membawanya bersama ke program jamaah semenjak di dalam kandungan sehinggalah sepanjang usianya.

Mewujudkan suasana rumah sebagai markas mujahidin dan meluangkan masa untuk usrah keluarga. Amalkan semua ahli keluarga termasuk anak yang kecil bangun awal sebelum subuh untuk membiasakan mereka dengan qiamullail, contohnya pukul 5.00 pagi, seperti yang diamalkan oleh Tuan Guru Nik Aziz.


POLIGAMI

Firman Allah yang bermaksud,

‘Maka bolehlah kamu menikahi perempuan yang kamu pandang baik bagi kamu, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu khuatir tidak berlaku adil antara mereka itu, hendaklah kamu kahwini seorang shaja.’
(Surah An-Nisa’; ayat 3)

Marilah kita halusi ucapan Allahyarham Presiden P pada penangguhan Muktamar Agung Pas 1999 yang lepas,

Tadi kita mendengar wakil muslimat dalam perbahasan usul menyatakan. “Ibu-ibu tidak boleh berpisah dengan anak-anak tapi boleh berpisah dengan suami. Sebaliknya pula suami-suami boleh berpisah dengan isteri.” Sebab itulah Islam membenarkan mereka mempunyai lebih daripada seorang isteri.

Satu pandangan yang mesti kita jelas dalam fikrah kita sebagai pendokong Islam. Kita bukan sahaja mendokong harakah Islam tapi kita mendokong seluruh institusi hukum hakam Islam. Jangan ada di antara kita sama ada muslimin atau muslimat yang mempunyai pandangan tidak tepat terhadap setiap aspek daripada hukum Islam. Semua hukum Islam itu diturunkan oleh Allah, disyariatkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh manusia. Permasalahan poligami juga adalah hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh manusia, bukan satu hukum yang menimbulkan masalah. Sama ada hati kita boleh menerima atau tidak boleh menerima, sama ada kita merasa berat atau tidak berat, tetapi kita mesti melihat bahawa hukum-hukum Allah adalah hukum-hukum yang disyariatkan yang membawa kesan positif kepada kehidupan manusia.

Dengan ini harapnya tidak ada ahli-ahli Pas, orang-orang Pas apatah lagi di taraf pemimpin yang mempunyai pemikiran yang songsang terhadap ketinggian, keunggulan hukum Allah s.w.t. Banyak huraian yang telah dibuat mengenai dengan hukum ini tapi manusia adalah manusia, mereka ada perasaan, sama ada boleh menerima dengan senang atau tidak boleh, tetapi itu bukan boleh dianggap syariat Allah sekiranya jika dilaksanakan boleh mencetuskan kesan dan menimbulkan masalah yang lain.

Tetapi ini sebenarnya dalam pemikiran kita yang harus kita jernihkan fikrah yang wadhihah bahawa syariat Allah itu adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh manusia, sama ada permasalahan individu atau masyarakat ataupun negara. Pandangan ini mesti jelas dan mesti mempunyai fikrah yang wadhihah yang jelas yang nyata kerana kita mendokong perjuangan untuk mendaulatkan syariat Allah.

Jika ada lagi di antara kita baik muslimin atau muslimat yang mempunyai pandangan yang belum jelas, kita mesti perjelaskan institusi pendidikan kita ILHAM berperanan untuk memberikan perjelasan-perjelasan kepada semua aspek hukum yang terkandung dalam syariat Allah s.w.t.

Tetapi Islam juga meraikan perasaan-perasaan manusia sama ada mereka itu lelaki atau perempuan. Sebab itulah apabila Rasulullah s.a.w. mengetahui bahawa apabila Saiyidina Ali k.w. bercadang untuk berkahwin dengan anak perempuan Abu Jahal, puterinya Fatimah memberitahu Rasulullah s.a.w. bahawa Fatimah tidak merasa senang untuk dimadukan dengan anak Abu Jahal. Maka Rasulullah s.a.w. naik ke mimbar dan berucap. Dalam ucapan itu menyebut tidak boleh berhimpun antara puteri Rasulullah dengan anak musuh Alah. Dan apabila Ali mendengar ucapan itu, Ali membatalkan hasratnya untuk berkahwin dengan anak perempuan Abu Jahal walaupun dia muslim.

Jadi seorang nabi, seorang Rasul yang dipilih untuk menjadi pemimpin ummah yang universal mendalami, memahami perasaan bukan sahaja soal agihan pendapatan, kekayaan tetapi juga memahami perasaan setiap orang yang berhadapan dengannya walaupun konsep pemahaman, pemikiran tentang hukum adalah jelas.

Penutup

Untuk itu, putera puteri Islam harus dan patut bersungguh-sungguh dan bersegera membangunkan rumahtangga muslim yang mithali yang menjadi model Islam sejati untuk menjadi contoh teladan kepada GENERASI baru. Ini adalah satu langkah yang penting dan asas di jalan dakwah. Mohonlah pertolongan daripada Allah s.w.t. supaya dipermudahkan dan jangan menyusahkan.


“Cinta suci tumbuh atas tapak yang murni dan didorong oleh faktor agama, akhlak, kewibawaan dan keperibadian yang baik. Dorongan dan rangsangan yang menyuburkan cinta ini tidak memerlukan kata-kata luahan yang indah. Namun, peribadi yang mulia sudah cukup membuktikan betapa dalamnya cinta ini. Kebiasaannya, cinta suci seperti ini pasti akan membawa ke gerbang perkahwinan, untuk bercinta lagi dengan seribu keindahan. Bahkan jika diizinkan Allah, ia akan bersambung di akhirat.

“ Suami yang soleh dan isteri yang solehah akan bercinta di akhirat.”
(tanpa mengenepikan hak-hak jambatan akhirat)


Siiru ‘Ala Barakaltillah...
Daripada :
AJK NBM Sessi G19, 2008